חברת רשף בטחון מבצעת בשנים האחרונות את כל פרויקט הדיוור המאובטח של בחינות הבגרות בישראל ' ,vkhl השינוע מתבצע באמצעות רכבים ייעודיים ובליווי צמוד של בלדרים שהוכשרו למשימה.

פרויקט הבלדרות המאובטחת מתבצע היות ובשנים האחרונות "סבלה" מדינת ישראל ממכת הדלפות בעת קיום מבחני הבגרות, משרד החינוך פנה לחברת

רשף בטחון כדי שתתכנן עבורו מערך ביטחון שימנע את הדלפות אלו.

בשנים האחרונות מנעו אנשי רשף בטחון את הדלפות המבחנים באמצעים שונים שלא ניתן לפרטם מפאת "בטחון השדה", החברה מספקת למשרד החינוך כיסוי

נרחב בתחום, החל מהדפסת המבחנים במדפיס הממשלתי וכלה במסירתם לתלמידים הנבחנים ע"י הבלדרים במוסדות החינוך.