יחידת הסיור הממונעת של חברת רשף בטחון עוסקת בפעילויות אבטחה מגוונות באמצעות שימוש בכלי תעבורה דו גלגליים מהמתקדמים בענף התחבורה. סיירי היחידה מצוידים באמצעים אלקטרוניים משוכללים הכוללים:
אמצעי קשר רבי תדר 
אמצעי צילום מוסלקים. 
אמצעי ניטור ו-GPS