חברת שמירה ואבטחה
חברת שמירה ואבטחה

מדיניות איכות החברה

מדיניות האיכות ותקשורה

אנו בחברת רשף ביטחון (1993) בע"מ רואים במדיניות האיכות אבן יסוד באסטרטגיה העסקית של החברה.
החברה פועלת בסטנדרטים המקובלים בתחום עיסוקה :הספקת שירותי שמירה אבטחה ומוקד, לרבות, ניהול פרויקטים לוגיסטיים מורכבים איכותיים לשביעות רצון לקוחותיה.

חברת רשף ביטחון (1993) תאמץ סטנדרטים המקובלים בענף השמירה ותעמוד בדרישות וציפיות לקוחותיה כפי שבאים לידי ביטוי בהתקשרויות העסקיות שיש לחברה עם לקוחותיה וספקיה. מתוך חזון מתמיד לשיפור השירות בתחום השמירה, האבטחה, המוקד וניהול כל הפרויקטים הלוגיסטיים והתאמתו לדרישת הלקוחות. מדיניותה של החברה הינה להבטיח שכל פעולה אשר מבוצעת על ידה תבוצע באופן מקצועי, איכותי והוגן. כל זאת תוך כדי התאמה מקסימלית לצרכי לקוחותיה ומועסקיה בהתאם לדרישות החוק, התקנות, ההסכמים הקיבוציים וכל דרישה רגולטורית החלה על החברה.
מטרתה של החברה הינה להיות מזוהה כחברה אשר מספקת שירות איכותי לאורך זמן אשר מגדירה ומשיגה את יעדי האיכות אותם היא מציבה לעצמה תוך כדי שיפור מתמיד.

מדיניות האיכות של "רשף ביטחון 1993" בע"מ, נגזרת מדרישות תקני האיכות המהווה אישור לאיכות ומציינות השירות וניהול האיכות תוך כדי עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
אנו שמים דגש מיוחד על מניעת כשלים בשרות וייעול תהליכי הבקרה מתוך שאיפה מתמדת לעמידה באיכות השירות ותנאי החוזה שסכמנו והבטחנו ללקוחותינו. 

המדיניות תשמש בסיס לקביעת היעדים והמטרות האופרטיביים של מועסקי / מנהלי החברה בכל ההחלטות והפעילויות שתתבטא:

 • שאיפה לשביעות רצון לקוחותיה. במסגרת כללי האתיקה המקצועית והמגבלות החוקיות.
 • התאמת השירותים לצרכים השונים והמגוונים של לקוחותיה / מועסקיה.
 • שאיפה לשיפור מתמיד של איכות השירות בהתאמה למפרטים ולדרישות הלקוח ומאידך, שיפור תנאי העסקתם של מועסקיה .
 • מעורבות ומחויבות של כל סגל מועסקי החברה לתחום אבטחת האיכות.
 • הורדת עלויות ומתן פתרונות למצבים שונים ופרויקטים מורכבים וחריגים.
 • מקסום רווחי החברה בכל פעולותיה.

לצורך יישום מדיניות האיכות הנהלת החברה תקצה את מיטב המשאבים בתחומים:

 • קליטת כ"א מיומן ומוכשר.
 • מהדרכות שוטפות לצורך שיפור מתמיד של הידע המקצועי.
 • שיפור תמידי של טכנולוגיית מידע שתתאים ותאפשר מתן שירות איכותי.
 • שיפור מתמיד של תשתיות וסביבת עבודה נאותה.
 • תרומה לקהילה.
 • מקסום רווחי החברה.

לצורך תקשורה של מדיניות האיכות הנהלת החברה תקצה משאבים נוספים לטובת העברת המידע – הצהרת מדיניות האיכות באמצעות:

 • עדכון בסקר הנהלה לפחות פעמיים בשנה להנהלה הבכירה.
 • הדרכות פנימיות וחיצוניות.
 • תלייה בלוחות מודעות במשרדי החברה ובכל הסניפים .
 • הפצה באמצעות דוא"ל.
 • פרסום באתר החברה.
 • מתן אפשרות גישה לכל המשתמשים לממשק מושיקו 1 ניהול אבטחת איכות.

מדיניות האיכות תועבר לבעלי עניין – גורמים שלחברה יש ממשקים איתם:

 • עובדים/מנהלים.
 • תיגבור – חברת אם.
 • לקוחות.
 • ספקים.
 • קבלני משנה.
 • "קהילה"
 • "חברות "אחיות"

אחריות :למעקב וביצוע:
מנכ"ל, סמנכ"ל החברה ומנהל משאבי אנוש

× איך אנחנו יכולים לעזור לך?
דילוג לתוכן